ยินดีต้อนรับสู่ระบบ Pharmacy courseware

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to platform members (user registered to the platform) 001 – งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ - English
Access allowed only to platform members (user registered to the platform) 002 – ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม - English
Access allowed only to platform members (user registered to the platform) 003 – ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม - English


Administrator for Claroline : likit admin
Phone : 053-94-4339
Powered by Claroline © 2001 - 2013