-คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

-คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

 

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษา กรอกอีเมล์ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา -คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

ทั้งนี้แนะนำให้ใช้ ...Gmail / CMU mail ครับ

 

ลิขิต สุภาสาย โทร 053-944339 อีเมล์ likit.s@cmu.ac.th

 

 

 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed to anybody (even without login) 0001 – IT
ลิขิต สุภาสาย - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 001 – งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 002 – ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 003 – ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 004 – การใช้เครื่องมือ LC/MS
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต - English


Administrator for : likit admin
Phone : 053-94-4339
Powered by Claroline © 2001 - 2013