ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มกระบวนวิชาและผู้ใช้งาน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จะสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 8 สิงหาคม 2557  จะสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

 

-คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

-คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

 

 ลิขิต สุภาสาย โทร 053-944339 อีเมล์ likit.s@cmu.ac.th

 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to platform members (user registered to the platform) 0001 – testttt
ลิขิต สุภาสาย - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 001 – งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 002 – ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 003 – ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม - English


Administrator for Claroline : likit admin
Phone : 053-94-4339
Powered by Claroline © 2001 - 2013