ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดกระบวนวิชาและเพิ่มอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับแจ้งจากภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์จะสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเปิดเทอมประมาณ 1 สัปดาห์

สำหรับการเพิ่มนักศึกษา

 รอบที่ 1 – นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จะสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเปิดเรียน 1-2 วัน

 รอบที่ 2 – นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังวันเปิดเอม จะสามารถเข้าใช้งานได้หลังวันเพิ่ม/ถอนกระบวนวิชา

-คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

-คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

 

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษา กรอกอีเมล์ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา -คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

ทั้งนี้แนะนำให้ใช้ ...Gmail / CMU mail ครับ

 

ลิขิต สุภาสาย โทร 053-944339 อีเมล์ likit.s@cmu.ac.th

 

 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to course members (people on the user list) 0001 – IT
ลิขิต สุภาสาย - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 001 – งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 002 – ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 003 – ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม - English


Administrator for : likit admin
Phone : 053-94-4339
Powered by Claroline © 2001 - 2013